HØRINGER

 

Kunngjøring - havbruk - innspill innen 25.oktober 2017.

Marine Harvest Norway AS søker om etablering av sjøvannslokalitet «Buøya». Konsesjonen er for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret.

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad om akvakultur Vevelstad kommune

Søker: Marine Harvest Norway AS

Søknaden gjelder: Ny lokalitet

Omsøkt størrelse: 4680 tonn MTB

Lokalitet: Buøya

Koordinat: N 65º38,833` Ø 12º18,650`

Kontaktadresse: post@vevelstad.kommune.no

 

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

Søknaden legges ut til offentlig ettersyn i tiden 25.09.2017 - 25.10.2017 ved Vevelstad kommune, sentralbord.

Eventuelle merknader til søknaden sendes til Vevelstad kommune v/Plan- og ressursavdelingen,

Forvikveien 118, 8976 Vevelstad eller post@vevelstad.kommune.no innen 25.10.2017.

 

 

 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Vevelstad kommune 2017 - 2025

Forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Vevelstad kommune 2017-2025 kan leses her

Komité for oppvekst og kultur har den 9. oktober 2017 vedtatt forslag til Kommunedelplan "Kulturminner i Vevelstad".

Formålet med kommunedelplanen ” Kulturminner i Vevelstad” er å ha oversikt, sikre kunnskap og være er redskap for prioritering av hvilke kulturminner som skal bevares for fremtiden.

Forslag til "Kulturminner i Vevelstad" legges ut på høring i en -1- måned fra dags dato..

Eventuelle innspill må være hos kommunen innen 13. november 2017.

 

 

 

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2017 - 2023

Komité for oppvekst og kultur har den 9. oktober 2017 vedtatt forslag til revidert Kommunedelplan "Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser i Vevelstad kommune".

Formålet med kommunedelplanen ” Fysisk aktivitet og naturopplevelser i Vevelstad kommune” er kommunens ansvar for å legge til rette for fysisk aktivitet og naturopplevelser for kommunens innbyggere, for å fremme befolkningens helse og prioritering av anlegg til idrett og fysisk aktivitet.

Forslag til "Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser i Vevelstad kommune" legges ut på høring fram til 15. november 2017.

Planen kan leses her.

Eventuelle innspill må være hos kommunen innen denne dato.

 

 

 

 


 
Sist oppdatert den 20.okt.2017


Tips en venn Skriv ut