HØRINGER

1. Forskrift for åpning av jakt på hjort og rådyr 2. Forskrift for langtidsopphold på sykehjem i Vevelstad. 3. Innspill til bredbåndsutbygging 4. Forslag til marint vern Vistenfjord

Høring - forslag til ny forskrift om åpning av jakt og minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på elg, hjort og rådyr i Vevelstad kommune.

I dag har Vevelstad kommune gjennom forskrift kun åpnet opp for jakt på elg i hele kommunen.  Forskriften som nå legges på høring vil erstatte tidligere forskrift for jakt på elg i kommunen dersom den blir vedtatt.

Det har gjennom mange år vært registrert økning av hjort og rådyrstamme. Den største økningen er registrert på Vevelstad landet, Visthus/Stokka og Hamnøya. Det er registrert både gjennom «Sett-elgskjema»/jegere, påkjørsler og rapporter fra gårdbrukere som har fått blant annet stort antall rundballer ødelagt som følge av hjortedyr. Dette tyder på at det er etablert en bestand. Med hensyn til RV 17 gjennom Vevelstadlandet er det lite ønskelig forvaltningsmessig at det etableres en sterk stamme her. Dette med hensyn til mulige påkjørsler. Skadeomfanget i slike tilfeller vil nesten uten unntak være stort, både med hensyn til materielle og menneskelige skader. I tillegg kommer skader påført dyrene.

Etablering av forskriften har hjemmel i hjorteviltforskriftens §5.

Har du merknader?

Høringsmerknader sendes på epost til post@vevelstad.kommune.no eller per post til Vevelstad kommune, Rådhuset, Forvikveien 118, 8976 Vevelstad

Forskrift om minsteareal fastsettes av Vevelstad kommunestyre.

Forslag til forskrift.

Særutskrift behandling hjort og rådyr forskrift

Høringsfrist  21. april 2017.

 

 

 

Høring om bredbåndsutbygging i Vevelstad,

les mer her.

Innspill innen 25.mars 2017.

 

Høring på forslag til ny forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Vevelstad kommune,

les mer her

Forslag til ny forskrift

Frist for høringssvar 31.mars 2017, sendes til post@vevelstad.kommune.no

 

 

Høring på forslag til verneplan for marint vern i Vistenfjorden .

Høningsdokumentene finner dere her:

Kan også ses på Rådhuset. Høringsfrist 4.April.

Innspill sendes til e-post fmnokma@fylkesmannen.no,

Kontaktperson er Kjell Eivind Madsen,  tlf 75 53 15 85.

 


 
Sist oppdatert den 10.mar.2017


Tips en venn Skriv ut