Kunngjøring - havbruk

Marine Harvest Norway AS søker om etablering av sjøvannslokalitet «Buøya». Konsesjonen er for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret.

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad om akvakultur Vevelstad kommune

Søker: Marine Harvest Norway AS

Søknaden gjelder: Ny lokalitet

Omsøkt størrelse: 4680 tonn MTB

Lokalitet: Buøya

Koordinat: N 65º38,833` Ø 12º18,650`

Kontaktadresse: post@vevelstad.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

Søknaden legges ut til offentlig ettersyn i tiden 25.09.2017 - 25.10.2017 ved Vevelstad kommune, sentralbord. Eventuelle merknader til søknaden sendes til Vevelstad kommune v/Plan- og ressursavdelingen, Forvikveien 118, 8976 Vevelstad eller post@vevelstad.kommune.no innen 25.10.2017.
Sist oppdatert den 25.sep.2017


Tips en venn Skriv ut