Laksefiske i 2014 og pliktig organisering

Laksefiske i 2014 og pliktig organisering

1.       Den ene saken gjelder bestemmelser for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i vassdragene neste år, se
          http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Nyheter---miljo-og-klima/Videreforing-av-bestemmelser-for-fiske-i-vassdragene/

2.       Den andre saken gjelder krav om pliktig organisering av rettighetshavere, se
          http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Nyheter---miljo-og-klima/Bedre-forvaltning-av-laksen/
 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut