Landbruk

 

 

Landbruksplan for 2006 - 2018 for  Vevelstad kommune ble vedtatt i kommunestyrets møte den 15.06.06, PS 038/06.

Landbruksplanen er en del av kommuneplan for Vevelstad kommune.

 

 

 

 

Det er betydelige endringer i ordningen produksjonstilskudd i jordbruket fra 2017

(MEN - Søknadsfrist for Regionalt miljøtilskudd er som før 20.august)

NB - vær ute i god tid med din søknad. Søknadsfristene 15.mai og 15.oktober er absolutte.

(Du har allikevel mulighet til å gå inn å endre på søknaden i 14 dager etter innlevering dette gjelder kun i 2017)

 

I 2017 gjelder følgende telledatoer og søknadsfrister:

Telledato 1. mai med søknadsfrist 15. mai og telledato 1. oktober med søknadsfrist 15. oktober.
Utbetaling etter disse søknadsomgangene blir i februar 2018 (NB !  Bare èn utbetaling). 

 

Ved søknadsfristen 15. mai kan det søkes om:

 - Husdyrtilskudd 

- Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

- Driftstilskudd til melkeproduksjon

- Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon

 

Ved søknadsfristen 15. oktober kan det søkes om :

- Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2017

- Husdyrtilskudd

- Tilskudd til økologisk areal og husdyr

- Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser

- Distriktstilskudd frukt, bær og grønt for kvantum levert til godkjent omsetningsledd i 2017

- Areal- og kulturlandskapstilskudd

- Tilskudd til dyr på beite

- Tilskudd til dyr på utmarksbeite

- Driftstilskudd til melkeproduksjon

- Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon

 

Ved denne søknaden oppgis antall husdyr i de ulike husdyrgruppene og antall dyr sluppet på beite samt antall dyr sluppet og sanket (NYTT FRA 2017) på utmarksbeite.
Beregningen av tilskudd til dyr på utmarksbeite foretas på grunnlag av oppgitte antall dyr sanket om høsten.

NB ! Dersom det er store avvik i antall dyr sluppet og sanket på utmarksbeite, og dette skyldes rovdyrtap, må tapet dokumenteres med feks. rapport fra statens naturoppsyn (SNO) eller annen relevant dokumentasjon.
Dersom slik dokumentasjon ikke fremlegges, vil antall dyr sanket uansett benyttes ved beregning av tilskudd.

 

Det vil være mulig å etteregistrere følgende opplysninger innen 10.januar 2018:

- Avløserutgifter for perioden 15. oktober til 31. desember

- Dyr på utmarksbeite som er tatt ned fra beite senere enn 15. oktober

- Livdyr (gris, kylling og kalkun) som er solgt mellom 15. oktober og 31. desember

- Kvantum frukt, bær og veksthusgrønnsaker samt poteter dyrket i Nord-Norge som er solgt mellom 15. oktober og 31. desember.

 

Fra 2018 vil det være søknadsfristene 15. mars og 15. oktober som gjelder. Utbetaling: februar 2019 (bare èn utbetaling).

Les mer om endringene i produksjonstilskudd her (Landbruksdirektoratet)

Logge inn på ALTINN

 

Ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, les her

Landbruksdirektoratet

 

Diverse skjema på Statens Landbruksforvaltning , bl.a :

 

- søknad om produksjonstilskudd 

- egenerklæring om konsesjonsfrihet

- søknad om konsesjonsfrihet

- søknad om erstatning etter vinterskader på eng

- søknad om tilskudd ved avløsning ved sykdom mv.

 

N IBIO

 

Landbrukets HMS-tjeneste

 

Plantevernguiden

 

Varsling innen planteskadegjørere

 

Gårdskart på nett
Sist oppdatert den 26.apr.2011


Tips en venn Skriv ut