Marin naturtypekartlegging på Helgeland

Fylkesmannens Miljøvernavdeling informerer om oppstart av marin naturtypekartlegging , les mer her.

Interesserte bes fylle ut dette skjemaet, og sende inn til Fylkesmannen

(e-post : fmnogne@fylkesmannen.no , ordinær post : Fylkesmannen, Miljøvernavd.,Molovn 10, 8003 Bodø)

eller NIVA (se adresse på skjemet).
Sist oppdatert den 02.jun.2017


Tips en venn Skriv ut