Møteplan 2017

 

Møteplan 2017

Jan.

Feb.

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Des.

Kommunestyret

 25

 

8

 

3

 21

X

 

20

 18

 15

13

Formannskapet

 13

15

22 

19

22 

7, 28

X

16

1, 22, 29 

Næringsstyret*

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Planutvalget*

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Administrasjonsutvalget*

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Komite oppvekst og kultur

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Valgstyret*

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Komité helse, omsorg- og sosial 

17 

 

28 

 

23 

 

X

 

 

 

 

 

 

Viltnemnd

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Råd for eldre og funksjonshemmede

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

SH Regionråd**

 

6, 7 

 

3, 4 

 

19, 20 

X

 

 

 

 

 

*Næringsstyre, planutvalg, havnestyre, valgstyre, og administrasjonsutvalget har møte samme dager som formannskapet dersom det er saker til disse nemndene.
Disse styrene utgjøres av formannsskapets medlemmer. I noen styrer tiltrer også andre.

Det kan ved behov bli avholdt flere møter enn det som står oppført i møteplanen.

Dersom det blir nødvendig med flere møter for formannsskapet, avtales dette så snart en ser det er behov for å avvike møteplanen.
Sist oppdatert den 08.mai.2017


Tips en venn Skriv ut