NAV

NAV kontoret ligger i Vevelstad kommunes lokaliteter, og har to ansatte.

Kontoret har ansvar for helse - og sosialkommunale oppgaver. 

NAV kontoret tar seg av tildeling av : avlastning, støttekontakt, BPA, TT kort, rusmiddelbrukere,

gjeldsrådgiving, introduksjonsordning, husbankens støtteordninger, midlertidig husvære, bostøtte,

parkeringsbevis. ledsagerbevis, sosialrapport, forvaltning av økonomiske ytelser,

tyngende omsorgsarbeid ( omsorgslønn), utbedringstilskudd og serveringsbevilling.
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut