Administrasjon

Kommunedirektøren er kommunens administrative leder,og har ansvaret for å lede og koordinere kommunens samlede administrative virksomhet.

se kommunens organisasjonskart her. (PDF, 35 kB)

Kommunedirektøren har rett til å møte og tale i alle politiske utvalg, unntatt kontrollutvalget. Kommunedirektøren har ansvar for at kommunens virksomhet drives innenfor de rammer som kommunestyret bestemmer.

Kommunedirektøren skal sørge for at alle saker som legges frem til politisk behandling er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Til å hjelpe seg har kommunedirektøren foruten lederne for fagavdelingene, en kontormedarbeider  og en personal - og næringskonsulent.

Ønsker du en samtale med kommunedirektøren kontakt sentralbordet og gjør en avtale. Fortell gjerne hva saken dreier seg om slik at eventuelle forberedelser kan gjøres.

Kontaktinfo

Kirsti Tømmervold
Kommunedirektør
E-post
Telefon 915 34 664
Mobil 915 34 664

Adresse

Rådhuset

Forvikveien 118

8976 Vevelstad

 

Åpningstider

kl 10 - kl 14 alle hverdager

Kart