Administrasjon

Rådmannen er kommunens administrative leder,og har ansvaret for å lede og koordinere kommunens samlede administrative virksomhet.

se kommunens organisasjonskart her. (PDF, 35 kB)

Rådmannen har rett til å møte og tale i alle politiske utvalg, unntatt kontrollutvalget. Rådmannen har ansvar for at kommunens virksomhet drives innenfor de rammer som kommunestyret bestemmer.

Rådmannen skal sørge for at alle saker som legges frem til politisk behandling er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Til å hjelpe seg har rådmannen foruten lederene for fagavdelingene, en kontormedarbeider  og en personal - og næringskonsulent.

Ønsker du en samtale med rådmannen så kontakt  sentralbordet og gjør en avtale. Fortell gjerne hva saken dreier seg om slik at eventuelle forberedelser kan gjøres.

Kontaktinfo

John Arne Andersen
Rådmann
E-post
Telefon 902 77 267
Mobil 902 77 267

Adresse

Rådhuset

Forvikveien 118

8976 Vevelstad

 

Åpningstider

kl 10 - kl 14 alle hverdager

Kart