Plan- og ressursetaten

 
Leder Bjørnar Aarstrand 
Tlf 750 38061  , e-post: bjornar.aarstrand@vevelstad.kommune.no
 
 
Saksbehandler Beate Andorsen
Tlf 750 38065 , e-post:   beate.andorsen@vevelstad.kommune.no
 
Saksbehandler Kaj Kylén
Tlf 750 38062,  e-post:  kaj.kylen@vevelstad.kommune.no
 
 
 
Vaktmester Rune Larsen
 
Vaktmester Øyvind Solsem
 
Vaktmester Erik Solsem
 
 
Her behandles saker og planer knyttet opp til kommunens jord og skogbruksnæring. Leder har også ansvar for behandling av lovsaker etter konsesjon - , jord - , skog – og odelsloven, plan og byggningsloven samt saker som berører viltforvaltning og biologisk mangfold.
 
Vi er Vevelstad kommunes kontaktperson knyttet opp til arbeidet med Lomsdal/Visten nasjonalpark.
 
 
Vi yter tjenester innenfor vann, avløp, kommunale veier, Nordvika havn, brann, feiing, drift og vedlikehold av kommunale bygg, ansvar for byggesaksbehandling og planbehandling (Plan og bygningsloven), Forurensingsloven, kart og oppmålingstjeneste, matrikkelføring. Avdelingen har ansvar for gjennomføring av kommunale investeringsprosjekter/nybygging.
 
Bemanning: Drift/vedlikehold/ brann/feiing /oppsyn: 2,6 stillinger.
 
 
 
 
 
 
 Sist oppdatert den 14.des.2016


Tips en venn Skriv ut