Pleie og omsorg

 

Wenche Johansen, er tillagt ledelsen av pleie - og omsorgsetaten i kommunen. Hun har ansvar for drift av Vevelstad Sykehjem og hjemmebaserte tjenester.
 
Vevelstad Sykehjem
 
Vevelstad sykehjem har 15 pasientplasser hvor samtlige er enerom. Vi kan tilby korttids-, langtids-, avlastnings-, rehabiliteringsopphold og akuttplass. Sykehjemmet er et tilbud for de med behov for døgnkontinuerlig tilsyn og pleie.

Sykehjemmet har eget institusjonskjøkken og vaskeri, og vi kan tilby legetjeneste, tannlegetjeneste, frisør, fotpleie og besøk av prest.

Fra frivillige er det  tilbud om eldrekafé i nærliggende lokaler ca hver 14.dag, på mandager.

 

Pleie - og omsorgssjef  Wenche Johansen
 
Tlf: 75 03 80 31 / mobil 99 54 99 57
           
 
 
Avdelingssykepleier Agnethe Aarstrand
 
Tlf: 75 03 80 35 
 
 
 
 
Kontormedarbeider   Ragnhild Olsen
 
Tlf : 75 03 80 35
 
  
E-post til sykehjemmet :
 
  
Vaktrom/ Pasienter:  75 03 80 34

Telefax:                  75 03 80 39

Psykiatrisk hjelpepleier mobil nr 91 79 58 44
 
 
 Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut