Produksjonstilskudd i jordbruket - oktober 2017

Søknadsfrist 15.oktober 2017

Fra 1.oktober 2017 kan du registrere din søknad om produksjonstilskudd i landbruket på ALTINN.

 

Telledato 1. oktober, med søknadsfrist 15. oktober. Søknadsfristen er absolutt – du må registrere søknaden innen 15.

MEN, du har allikevel mulighet til å gå inn å endre på søknaden i 14 dager etter innlevering.

 

Ved søknadsfristen 15. oktober kan det søkes om:

- Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2017

- Husdyrtilskudd

- Tilskudd til økologisk areal og husdyr

- Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser

- Distriktstilskudd frukt, bær og grønt for kvantum levert til godkjent omsetningsledd i 2017

- Areal- og kulturlandskapstilskudd

- Tilskudd til dyr på beite

- Tilskudd til dyr på utmarksbeite

- Driftstilskudd til melkeproduksjon

- Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon

 

Ved denne søknaden oppgis antall husdyr i de ulike husdyrgruppene og antall dyr sluppet på beite samt antall dyr sluppet og sanket (NYTT FRA 2017) på utmarksbeite.
Beregningen av tilskudd til dyr på utmarksbeite foretas på grunnlag av oppgitte antall dyr sanket om høsten.

NB ! Dersom det er store avvik i antall dyr sluppet og sanket på utmarksbeite, og dette skyldes rovdyrtap, må tapet dokumenteres med feks. rapport fra statens naturoppsyn (SNO) eller annen relevant dokumentasjon.
Dersom slik dokumentasjon ikke fremlegges, vil antall dyr sanket uansett benyttes ved beregning av tilskudd.

 

Det vil være mulig å etteregistrere følgende opplysninger innen 10.januar 2018:

- Avløserutgifter for perioden 15. oktober til 31. desember

- Dyr på utmarksbeite som er tatt ned fra beite seinere enn 15. oktober

- Livdyr (gris, kylling og kalkun) som er solgt mellom 15. oktober og 31. desember

- Kvantum frukt, bær og veksthusgrønnsaker samt poteter dyrket i Nord-Norge som er solgt mellom 15. oktober og 31. desember.

 

 


For mer informasjon se Landbruksdirektoratet
Sist oppdatert den 15.okt.2017


Tips en venn Skriv ut