Skatteoppkreverkontor

 

Når du oppsøker oss i ekspedisjonstiden (10.00-14.00), skal ventetiden være så kort som mulig. Vi holder til i andre etasje hvor du kan få direkte hjelp eller bli henvist til de instanser som har ansvaret for videre saksbehandling. Vi har også egen kasse hvor du kan betale regningene til oss kontant.
 

Hva kan du forvente av oss?

Skatteoppkreveren er satt til å forvalte innbetalinger, innfordring og kontroll etter skattebetalingslovens bestemmelser. Som kjent er skattebetalingen en av grunnpilarene i velferdssamfunnet. Som forvaltningsorgan har kemneren ansvar for at skattytere og næringsliv får det de har krav på til rett tid og at saksbehandlingen er korrekt og at den skjer innen rimelige tidsfrister.

 

 Når du ringer til oss

Vår målsetting er du skal få rask kontakt med oss når du ringer, og at du skal få snakke med en saksbehandler som kan hjelpe deg. I noen perioder av året får vi svært mange henvendelser, da kan det lønne seg å sende et brev eller en e-post.

 

Når du skriver til oss

Vi vil forsøke å svare deg så snart som mulig og senest innen 14 dager fra mottak. Når du oppgir person-, eller organisasjonsnummer går saksbehandlingen vår raskere.

 

Hva forventer vi av deg?

Først og fremst forventer vi at du betaler våre krav i riktig tid. For skatter og avgifter bestemmer Skattebetalingsloven at du har plikt til å betale selv om du klager på skattekravet.

Har du problemer med å betale til rett tid, forventer vi du tar kontakt med oss før forfall, så vil vi sjekke om vi har mulighet til å hjelpe deg.

Du bør bruke vårt søknadsskjema hvis du søker om å få ettergitt skatt, og du må legge ved den dokumentasjonen vi ber om i søknadsskjemaet. Det letter og fremskynder vår saksbehandling hvis du dokumenterer det du søker om med en gang.

 

Klage på service

Har du noe å utsette på oss, ber vi deg å gi beskjed. Du kan klage til saksbehandleren din eller sende en skriftlig klage til oss. Vi tar alle klager alvorlig, og du vil få svar fra oss så fort som mulig. Vi prøver hele tiden å forbedre servicen vår. Har du forbedringsforslag, setter vi pris på at du gir oss beskjed. Alle innspil vil bli fulgt opp.

 

Dersom behandlingstiden bli lengre enn 14 dager, vil du få en foreløpig melding om forventet saksbehandlingstid.

 

Opplysningene som skatteoppkreveren har om deg behandles fortrolig. I noen tilfeller kan du be om å få se saksdokumentene som angår deg. Ta i så fall kontakt med avdelingen.

 

Skattekort

Alle som mottar lønn må levere skattekort til arbeidsgiveren. Arbeidsgiveren trekker skatt av lønn og andre ytelser og overfører pengene til skatteoppkreveren. Når du får din første jobb, må du be likningskontoret om skattekort. Senere vil du få tilsendt skattekort ved årsskiftet. Ønsker du å endre skattekortet fordi du for eksempel får større endringer i inntekten eller formue, eller hvis familieforholdet endrer seg, kan du bestille nytt skattekort på http://www.skatteetaten.no/ eller du kan få tilsendt skjema fra Skatt Nord. Skjemaet fylles ut og sendes likningskontoret.

 

Forskuddsskatt

Det første året du er selvstendig næringsdrivende må du be om forskuddsskatt, enten på http://www.skatteetaten.no/ eller bestille "Søknad om endring av eller krav om skattekort/forskuddsskatt" fra likningskontoret. Fyll ut skjemaet og send det til likningskontoret.

 

Skatteoppgjør

Når skatten er endelig fastsatt, mottar du skatteoppgjøret fra oss som viser pensjonspoeng, betalt skatt og om du får restskatt eller har penger til gode.

 

Skatt til gode

Skatteoppgjøret får du i juni eller i september/oktober. Har du betalt for mye skatt, får du tilgodebeløpet direkte til kontoen din eller som utbetalingsblankett fra skatteoppkreveren.

 

Restskatt

I vedlegget til selvangivelsen finner du en foreløpig beregning av skatten. Viser denne at du får restskatt, lønner det seg å betale tilleggsforskudd innen utgangen av april til skatteoppkreveren, da unngår du renter.

 

Betalingsproblemer

Har du store problemer med å betale skatter og avgifter, finnes det i særlige tilfeller muligheter for å inngå betalingsavtale. Kontakt skatteoppkreverkontoret når det gjelder betalingsutsettelser/forsinket betaling. Du må kunne dokumentere alle opplysninger som viser at du ikke er i stand til å betale.

 

Lønns- og trekkoppgaver

Skatteoppkreveren kontrollerer lønns- og trekkoppgaver, beregning og innbetaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Skatteoppkreveren veileder og informerer om reglene for lønns- og trekkoppgave, skattetrekk og arbeidsgiveravgift.

 

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiver skal beregne arbeidsgiveravgift av lønn og andre avgiftspliktige godtgjørelser. Arbeidsgiveravgiften betales til skatteoppkreverkontoret.

 

Skatteattest

Næringsdrivende som vil dokumentere at de har betalt skatter og avgifter, kan be om skatteattest fra skatteoppkreveren.

 

Klage på vedtak

Det er klagerett på de tvangstiltak vi gjennomfører i medhold av Tvangsfullbyrdelsesloven og Skattebetalingsloven. Hvis du ønsker å klage, sender du klagen til oss. Hvis vi ikke gir deg medhold, sender vi klagen videre til Namsretten. Du må du betale et såkalt rettsgebyr – før Namsretten behandler klagen din.

 

Vi har taushetsplikt, og de opplysningene du gir saksbehandlerne våre vil bli fortrolig behandlet. Samtaler mellom deg og saksbehandler vil som regel skje på tomannshånd. Du er velkommen innom selv om du ikke er sikker på om den informasjonen du ønsker kan gis av oss. Alle offentlig ansatte har en generell veiledningsplikt overfor brukerne. Dersom et annet offentlig kontor er rett adresse, vil vi henvise deg dit. Vi har plikt til å opplyse deg om saken din så godt som mulig. Med noen unntak, har du rett til å se dokumentene i saken din.
Sist oppdatert den 01.aug.2017


Tips en venn Skriv ut