Teknisk

Planer og forskrifter:

Hovedplan vann ble vedtatt i kommunestyret 23.09.09, sak PS 51/09

Forskrift for vann- og avløpsgebyr vedtatt i kommunestyret  3.februar 2016

Forskrift om slamtømming , vedtatt i Vevelstad kommune . februar 2016

 

 VANN

 I Vevelstad er det ett kommunalt vannverk som forsyner ca 560 personer.

 I området Lauknes tom Vistnesdalen, pluss Hamnøya, er det 193 fastboende husstander, i tillegg til 60 hytter. Dette utgjør 560 personer, av disse er 416 fastboende.

 På Vistnesodden er det grunnvannsbrønner som forsyner 4 fastboende abonnenter, i tillegg til 3 fritidsboliger.

 

På Visthus er det et privat vannverk som forsyner ca 35 abonnenter, medregnet fritidsboliger.

 På Stokkasjøen forsyner det private vannverket ca 15 abonnenter.

 I Indre Visten er det  9 fastboende med private enkeltanlegg, i tillegg til mange hytter.

 

 AVLØP / SLAMTØMMING

Kommunal avløpsordning finnes kun i sentrum.

Tømming av slam fra private septiktanker foretas av Namdal Tankrens.

Helårsboliger skal ha tømming hvert 2.år, fritidsboliger hvert 4.år.

 

 

RENOVASJON:

Tømming utføres av SHMIL, annen hver torsdag i hele kommunen ( i lik uke).

I tillegg er det Gjenbruksstasjon ved Brannstasjonen,
I perioden 1.mars - 1.november vil stasjonen være åpen annen hver tirsdag fra kl 14.00 - 19.00 (  i lik uke)
resten av året er åpningstiden annen hver tirsdag fra kl 14.00 - 18.00 ( i lik uke)
 
Dersom papp skal leveres utenom åpningstid, må den leveres i lukket container med liten innkastluke som står på returpunktet. 
 
For priser se Shmilgebyr
 
I tillegg kommer et kommunalt gebyr på kr 65 pr år ( pluss mva.)
 
 

Landbruksplast kan leveres til en container som er utplassert hos bonde Alf Johan Martinsen, Høyholm.

 

FEIING/BRANN

 Denne tjenesten kjøpes fra Brønnøy kommune.

 

 


 

 

 
Sist oppdatert den 26.apr.2011


Tips en venn Skriv ut