Teknisk

Planer og forskrifter:

Hovedplan vann ble vedtatt i kommunestyret 23.09.09, sak PS 51/09

Forskrifter for vann - og kloakkavgifter ble vedtatt i kommunestyret 17.12.10, sak PS 58/10

 

 VANN

 I Vevelstad er det ett kommunalt vannverk som forsyner ca 560 personer.

 I området Lauknes tom Vistnesdalen, pluss Hamnøya, er det 193 fastboende husstander, i tillegg til 60 hytter. Dette utgjør 560 personer, av disse er 416 fastboende.

 På Vistnesodden er det grunnvannsbrønner som forsyner 4 fastboende abonnenter, i tillegg til 3 fritidsboliger.

 

På Visthus er det et privat vannverk som forsyner ca 35 abonnenter, medregnet fritidsboliger.

 På Stokkasjøen forsyner det private vannverket ca 15 abonnenter.

 I Indre Visten er det  9 fastboende med private enkeltanlegg, i tillegg til mange hytter.

 

 AVLØP / SLAMTØMMING

Kommunal avløpsordning finnes kun i sentrum.

Tømming av slam fra private septiktanker foretas av Namdal Tankrens.

Helårsboliger skal ha tømming hvert 2.år, fritidsboliger hvert 4.år.

 

 

RENOVASJON:

Tømming utføres av SHMIL, annen hver torsdag i hele kommunen ( i lik uke).

I tillegg er det Gjenbruksstasjon ved Brannstasjonen,
I perioden 1.mars - 1.november vil stasjonen være åpen annen hver tirsdag fra kl 14.00 - 19.00 (  i lik uke)
resten av året er åpningstiden annen hver tirsdag fra kl 14.00 - 18.00 ( i lik uke)
 
Dersom papp skal leveres utenom åpningstid, må den leveres i lukket container med liten innkastluke som står på returpunktet. 
 
For priser se Shmilgebyr
 
I tillegg kommer et kommunalt gebyr på kr 55 pr år ( pluss mva.)
 

Landbruksplast kan leveres til en container som er utplassert hos bonde Alf Johan Martinsen, Høyholm.

 

FEIING/BRANN

 Denne tjenesten kjøpes fra Brønnøy kommune.

 

 

KART og OPPMÅLING

 Kommunen har ikke egne folk som kan foreta oppmåling. Denne tjenesten kjøpes fra Geosense på Gjøvik. Vår og høst vil det bli foretatt oppmålinger.

 

 Matrikkelloven

Matrikkelforskriften

 

Diverse kartsøk :

 

Kartportalen for Sør-Helgeland

Norge i Bilder

Gårdskart på nett

Innsyn i Matrikkelen

Statskog - kartportal

 

 

 
Sist oppdatert den 26.apr.2011


Tips en venn Skriv ut