Økonomi

Økonomiavdelingen finner du i Rådhusets andre etasje.

                  

Avdelingens sentrale arbeidsområder er blant annet:

  • Utarbeidelse av økonomiplan
  • Budsjettarbeid
  • Regnskap
  • Inn- og utbetalinger
  • Lønningsansvaret for alle kommunalt ansatte.

 

Foretar oppdatering og innrapportering av opplysninger til AA register, trygdeverket, KLP, SPK, Aetat, fagforeninger, innkrevningssentralen og eventuelle inkassofirma.

Kontaktinfo

Lillian Solvang
Økonomileder
E-post
Telefon 75 03 80 15
Janne Gimse Aasen
Økonomikonsulent
E-post
Telefon 75 03 80 72