Skatteoppkrever

Alle henvendelser vedrørende innbetaling av skatt til Vevelstad kommune vil fra 1. januar 2018 bli behandlet av felles skatteoppkrever for Vefsn, Lurøy, Nesna og Vevelstad.

Samarbeidet har navnet "Kemneren i Helgelandsregionen"  og har fem ansatte som holder til i rådhuset i Mosjøen.

Kommunene ser frem til å inngå samarbeid om felles skatteoppkreverfunksjon, og håper dette kan gi positive og bedre resultater til innbyggerne og arbeidsgiverne i kommunene.

Kontaktinfo

Astrid Pia Fjærvoll
Kemner
E-post
Telefon 75 10 10 00

Adresse

Postadresse: Kemneren i Helgelandsregionen, PB 560, 8651 Mosjøen

Besøksadresse: Rådhuset, Skjervgata 43, 8657 Mosjøen

Åpningstider

Hverdager 8.00 - 15.30