Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten har ansvar for bosetting og oppfølging av alle nyankomne flyktninger i Vevelstad kommune.  Flyktningtjenesten skal være en koordinerende instans mellom de forskjellige kommunale tjenester, samt hjelpeapparatet for øvrig. Hensikten er å ivareta den enkelte flyktning på en best mulig måte og hjelpe til med integreringsprosessen

Kontaktinfo

Pierre Kadio
Flyktningkonsulent
E-post
Telefon 75 03 80 55
Mobil 455 04 980