Vevelstad Idrettslag

har følgende treningstider i Allbrukshuset:

Treningstider Allbrukshuset
Treningstider Allbrukshuset
DAG TIDSPUNKT ANSVAR NØKLER Mobil
MANDAG
Fotball 5.-7.klasse 17.30 - 19.30 Tommy/Jens Tommy Hansen 91590459
Yoga 19.30 - 21.00 Ingrid Andreassen Ingrid Andreassen 90924418
TIRSDAG
Fotball 19.00 - 21.00 Sivert Vevelstad Sivert Vevelstad 91359294
ONSDAG
TORSDAG
Fotball 5.-7. klasse 17.30 - 19.30 Tommy S. Hansen Tommy S. Hansen 91590459
Badminton 20.00 - 22.00 Michelle Heere Michelle Heere 95042881
FREDAG
LØRDAG
SØNDAG

 

VIL låner hall i Allbrukshuset til treninger til fastsatte tider. Det skal ikke foregå aktivitet i VIL sin regi i Allbrukshuset utenom de fastsatte tidene. Leder/trener skal være den siste som forlater hall/anlegg på kamp og på trening.

Sjekk at :

- alle forlater hallen

- utstyr er ryddet på plass (dersom noe er ødelagt eller mangler, gi beskjed til styret v/Lillian)

- alle dører er låst

- alle lys er slukket

19.08.2019

Lillian Solvang

Vevelstad Idrettslag

Mobil 970 63 284

 

 

Dersom du ønsker å delta – ta kontakt med leder for hver aktivitet, eventuelt med styreleder.

Alle som deltar på treninger i VIL sin regi må betale medlemskontingent.

 

Medlemskontingent 2019 Pris
Voksen kr 500,-
Barn t.o.m 16 år kr 300,-
Støttemedlem kr 100,-
Maks kontingent pr. familie kr 1200,-

 

Kontonr  4532.08.01315

Husk å merk betalingen med navnet til medlemmet det gjelder.

VIL har også andre aktiviteter i løpet av året som f.eks. mai-løp, aktivitetsdag og refleksløype.

Kontaktinfo

Lillian Solvang
Leder
Mobil 970 63 284