Auslia fjellgård

I Visten finner du Auslia fjellgård, den siste i sitt slag på Sør-Helgeland. Auslia har hatt kontinuerlig bosetting fra midt på 1600-tallet til ca 1980. Gården er testamentert til Vevelstad kommune, og det er igangsatt et omfattende arbeid for å bevare fjellgården.

Foreningen Auslias venner jobber med å ivareta gården.

Fotograf: Turid Færøy Fotograf: Turid Færøy Fotograf: Turid Færøy