Ansatte og menighetsråd

Ansatte i kirken
Stilling Navn Telefon E-post
Kirkeverge Jan Kristiansen 978 74 646 jan.kristiansen@bronnoykirke.no
Kirketjener Jack Hugo Haukland 902 77 656
Prest Kristina Koskevica 992 29 688 kristina.koskevica@bronnoykirke.no
Organist Svetoslav Argirov 994 05 315
Leder menighetsråd Margith Bønå 901 94 315