Avtale med Sømna kommune om bistand innenfor landbruk- og viltforvaltning

Det er inngått avtale mellom Vevelstad kommune som samarbeidskommune og Sømna kommune som vertskommune. Avtalen innebærer at de oppgavene Vevelstad kommune har bedt om bistand til innenfor landbruk- og viltforvaltning skal bli ivaretatt på en faglig god måte både for kommunen, kommunens næringsutøvere og dens øvrige befolkning.

Avtalen gjelder fra 10. mars 2021 - 1. mars 2022.

Her er oversikt over kontaktinformasjon til de som skal utføre oppgavene (PDF, 88 kB)