Drenering av jordbruksjord - grøftetilskudd

Kommunen behandler og avgjør søknader om grøftetilskudd. Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd til drenering. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. For planerte arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet. 

Følg denne linken for mer informasjon om grøftetilskuddet på Landbruksdirektoratet sine sider.