Tidligpensjonsordningen

Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år, kan få tidligpensjon. Men det blir stilt krav til inntekt i en referanseperiode på fem år. Dette gjelder både næringsinntekt fra foretaket og annen inntekt. En forutsetter også at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier. Ny eier kan ikke være ektefelle/samboer. 

Følg denne linken for mer informasjon om tidligpensjonsordningen på Landbruksdirektoratet sine sider.