Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanen for Vevelstad finner du på Kommunekart.