Planer på høring

Planer på høring - Vevelstad kommune

 

 

 

Høring av Kystplan Helgeland -
Vevelstad kommune - 2 gangs høring

Vevelstad kommune vil med dette legge ut egen kystsoneplan, som del av Kystplan Helgeland til 2. gangs høring.

Dokumentene for høringen vil bli offentliggjort på følgende måte:

  • Felles kartløsning på Nordlandsatlas, http://nordlandsatlas.no/ fra 12 april 2019
  • Plandokument og beskrivelse på Sør Helgeland regionråd sine hjemmesider, http://www.sh-region.no/ fra 12. april 2019
  • Kartutsnitt for Vevelstad kommune ligger vedlagt denne høringen.

 

Se kartutsnitt ved på klikke på denne lenken. (PDF, 861 kB)

 

Klikk på denne lenken for å se adresseliste til 2. gangs høring Kystplan Helgeland - Vevelstad kommune (PDF, 117 kB)

 

Høringsfrist er satt til 24. mai 2019.