Planer på høring

Planer på høring - Vevelstad kommune

 

 

 

Til uttalelse - 1. utkast av detaljregulering Skreddervika-Svalvika i Vevelstad kommune 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 legges 1. utkast til detaljregulering for 275 meter gang- og sykkelvei Skreddervika-Svalvika inkl. dokumentasjon på 1. gangs høring.

 

Les mer info her (PDF, 25 kB)

 

Svarfrist: 16.09.2019.

 

Planbeskrivelse finner du her (PDF, 2 MB)

Reguleringsbestemmelser leses her (PDF, 91 kB)

ROS-analyse lese her (PDF, 232 kB)

Fv17 - Gang- og sykkelvei Skreddervika-Svalvika (PDF, 626 kB)

Normalprofil (PDF, 309 kB)

Landskapsplan gnr 12 bnr 24 (PDF, 442 kB)

Detaljregulering (PDF, 697 kB)

 

Høring 

I henhold til Plan og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det igangsetting av reguleringsplanarbeid for Andalsvågen næringsområde i Vevelstad kommune.

 

 
Svarfrist 11.oktober 2019