Planer på høring

Planer på høring - Vevelstad kommune

 

Høring 

Vevelstad planutvalg har den 23. oktober i sak 23/2019 behandlet forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2019 – 2029 for Vevelstad kommune.

 

Følgende vedtak ble fattet:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14, legges forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2029 for Vevelstad kommune på høring med høringsfrist 6 uker.

Høringsutkastet kan du lese her. (PDF, 5 MB)

Spørsmål eller synspunkter til planarbeidet sendes innen 16. desember 2019 til:

Plan- og ressursetaten v/Bjørnar Aarstrand, Forvikveien 118, 8976 Vevelstad

eller e-post; post@vevelstad.kommune.no