Kontrollutvalget

Kontrollutvalget
Faste medlemmer Vara medlemmer
Vegard Fønnebø Strand (leder) 1.Sigrid Andersen
Unn Helen Nergård (nestleder) 2.Lars Jensen
Asbjørn Sørfjord
Sigrid Vevelstad
Reidun Enoksen

 

Kontrollutvalgets møteplan for 2020 og 2021
Møtedato Møteinnkalling Møteprotokoll
5. mars Innkalling (.PDF, 194 kB) Protokoll 5. mars (.PDF, 355 kB)
Fremlegg sak 1 (.PDF, 192 kB)
Vedlegg sak 1 (.PDF, 783 kB)
Fremlegg sak 2 (.PDF, 270 kB)
Vedlegg sak 2 (.PDF, 207 kB)
14. mai Innkalling (.PDF, 195 kB) Protokoll 14. mai (.PDF, 823 kB)
Fremlegg sak 5 (.PDF, 361 kB)
Vedlegg sak 5 (.PDF, 783 kB)
Fremlegg sak 6 (.PDF, 195 kB)
Vedlegg 1 sak 6 (.PDF, 2 MB)
Vedlegg 2 sak 6 (.PDF, 41 kB)
Fremlegg sak 7 (.PDF, 189 kB)
Vedlegg 1 sak 7 (.PDF, 86 kB)
Vedlegg 2 sak 7 (.PDF, 284 kB)
Vedlegg 3 sak 7 (.PDF, 521 kB)
Vedlegg 4 sak 7 (.PDF, 112 kB)
Fremlegg sak 8 (.PDF, 306 kB)
Vedlegg 1 sak 8 (.PDF, 2 MB)
Vedlegg 2 sak 8 (.PDF, 727 kB)
Vedlegg 3 sak 8 (.PDF, 153 kB)
Vedlegg 4 sak 8 (.PDF, 58 kB)
24. september Innkalling (.PDF, 194 kB) Protokoll 24. september (.PDF, 455 kB)
Fremlegg sak 11 (.PDF, 241 kB)
Fremlegg sak 12 (.PDF, 367 kB)
Vedlegg 1 sak 12 (.PDF, 112 kB)
3. desember Innkalling (.PDF, 195 kB) Protokoll 03. desember (.PDF, 559 kB)
Fremlegg sak 15 (.PDF, 364 kB)
Vedlegg 1 sak 15 (.PDF, 827 kB)
Fremlegg sak 16 (.PDF, 187 kB)
Fremlegg sak 17 (.PDF, 191 kB)
Fremlegg sak 18 (.PDF, 192 kB)
Vedlegg 1 sak 18 (.PDF, 391 kB)
Vedlegg 2 sak 18 (.PDF, 783 kB)
12. mars 2021 Innkalling (.PDF, 194 kB) Protokoll 12. mars (.PDF, 427 kB)
Fremlegg sak 1 (.PDF, 188 kB)
Vedlegg 1 sak 1 (.PDF, 109 kB)
Vedlegg 2 sak 1 (.PDF, 286 kB)
Vedlegg 3 sak 1 (.PDF, 502 kB)
Fremlegg sak 2 (.PDF, 206 kB)
Vedlegg 1 sak 2 (.PDF, 55 kB)
Vedlegg 2 sak 2 (.PDF, 471 kB)
Fremlegg sak 3 (.PDF, 363 kB)
Vedlegg 1 sak 3 (.PDF, 207 kB)
28. mai 2021 Innkalling (.PDF, 435 kB)
Fremlegg sak 6 2021 (.PDF, 431 kB)
Fremlegg sak 7 2021 (.PDF, 432 kB)
Fremlegg sak 8 2021 (.PDF, 639 kB)
Vedlegg 1 sak 6 (.PDF, 2 MB)
Vedlegg 1 sak 7 (.PDF, 349 kB)
Vedlegg 1 sak 8 2021 (.PDF, 981 kB)
Vedlegg 2 sak 7 2021 (.PDF, 2 MB)
Vedlegg 2 sak 8 2021 (.PDF, 623 kB)
Vedlegg 3 sak 8 2021 (.PDF, 2 MB)
Fremlegg sak 9 2021 (.PDF, 670 kB)
Vedlegg 1 sak 9 2021 (.PDF, 825 kB)
23. september 2021 Innkalling (.PDF, 431 kB) Protokoll 23. september (.PDF, 408 kB)
Fremlegg sak 12 2021 (.PDF, 440 kB)
Vedlegg 1 sak 12 (.PDF, 178 kB)
Vedlegg 2 sak 12 (.PDF, 2 MB)
Vedlegg 3 sak 12 (.PDF, 364 kB)
Vedlegg 4 sak 12 (.PDF, 827 kB)
Fremlegg sak 13 2021 (.PDF, 496 kB)
Fremlegg sak 14 2021 (.PDF, 436 kB)
Vedlegg 1 sak 14 (.PDF, 2 MB)