Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalg
Representanter Varamedlemmer
SAMARBEIDSLISTA
Kari Anne B. Andreassen 1. Unn Helen Nergård
Aud Synøve U. Vistnes 2. Raymond Sommer
KOMMUNELISTA
John Arne Nilssen 1. Kaia Marthine Aarstrand
Hilde Elise Pedersen 2. Margith Bønå
ARBEIDERPARTIET
Harald Axelsen 1. Ellbjørg Pedersen
2. Ivar Vevelstad
Fagforbundet - 1 representant
Utdanningsforbundet - 1 representant

Administrasjonsutvalget består av 5 medlemmer valgt blant formannskapsmedlemmer jfr. K sak 87/03 24.11.03. og 2 medlemmer fra arbeidstakerorganisasjonene. 1 rep. Fagforbundet, 1 rep. Utdanningsforbundet. Organisasjonene velger selv vara ved forfall av sin hovedtillitsvalgt.

Dersom ingen vara innad i forbundet kan møte, vil vara være hovedtillitsvalgt i det forbundet som har størst medlemstall etter organisasjonene med faste representanter.

*Administrasjonsutvalget ivaretar også oppgavene for administrasjonsutvalg for undervisning.