Komite for helse, sosial og omsorg

Komite for helse, sosial og omsorg
Faste medlemmer Vara medlemmer
Margith Bønå (Leder) 1. Rune Solli
Raymond Sommer (Nestleder) 2. Torild Ulriksen
Sigrid Andersen 3. Paul Jensen
Unn Helen Nergård
Svein Olsen