Kommunens og kommunestyrets representanter til diverse utvalg, råd, lag, organ og bedrifter

Kommunens og kommunestyret representanter og kontaktpersoner til diverse utvalg, råd, lag, organ og bedrifter
Organets navn Fast representant Varamedlemmer
Barnehagens samarbeidsutvalg Jens Martin Johansen Bente Elise S. Solsem
Skolens samarbeidsutvalg Unn Helen Nergård Raymond Sommer
Oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeklere John Arne Nilssen
Menighetsrådet Aud Synøve U. Vistnes Ivar Vevelstad
Kommunens Sentralforbund Ordfører Varaordfører
Helgelandkraft bedriftsforsamling Kari Anne B. Andreassen Ken-Richard Hansen
Lomsdal/Visten nasjonalparkstyre Ken-Richard Hansen Kari Anne B. Andreassen
Kom.Rev Trøndelag IKS Ordfører Varaordfører
Vevelstad historielag Kjell Martinsen 1. Sigrid Vevelstad
Greta Karlsen 2. Jan Edgar Kristiansen
SHMIL`s representantskap Ordfører Varaordfører
Generalforsamlinger/årsmøter i selskap hvor kommunen har aksjer/andeler Ordfører Varaordfører
Den norske kreftforening Sigrid Andersen