Viltnemnd

Viltnemnd
Faste medlemmer Vara medlemmer
John Arne Nilssen (Leder) 1. Raymond Sommer
Remy Lind (Nestleder) 2. Åse Lohne Kristiansen
Gro Skarstad
Ingunn Sørensen
Lasse Olsen