Priser barnehage

Storbjørka barnehage Pris
4 eller 5 dager pr uke kr 2600,-
3 dager pr uke kr 1950,-
2 dager pr uke kr 1300,-
1 dag pr uke kr   650,-
Halv plass (veksler mellom 2 og 3 dager annen hver uke) kr 1650,-

 

50 % søskenmoderasjon.

 

Visthus oppvekstsenter Pris
3 dager pr uke kr 1566,-
2 dager pr uke kr 1200,-
1 dag pr uke kr   522,-

 

50 % søskenmoderasjon.

Kontaktinfo

Synnøve Aakervik
Barnehagestyrer
E-post
Telefon 75 03 80 26
Mobil 413 56 233