Vevelstad Sentralskole

Skolen ble tatt i bruk høsten 1962.

Kontaktinfo

Karin Johansen
Fungerende rektor
E-post
Telefon 75 03 80 20
Mobil 925 62 962

Adresse

Forvikveien 128

8976 Vevelstad