Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

Skolefritidsordningen er lokalisert til Storbjørka barnehage.

 

Hva koster det?

 

Antall timer Pris
Inntil 14 timer pr uke kr 800 pr måned
Over 14 timer pr uke kr 1300,- pr måned

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinfo

Synnøve Aakervik
Barnehagestyrer
E-post
Telefon 75 03 80 26
Mobil 413 56 233

Åpningstider

Mandag til fredag -  7.00 - 16.30