Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

Skolefritidsordningen er lokalisert til Storbjørka barnehage.

 

Hva koster det?

 

Skolefritidsordningen (SFO) Pris 2019 1.aug. 2019 1.jan. 2021
Inntil 14 timer pr uke  920,-  936,- 994,-
Over 14 timer pr uke  1300,- 1495,- 1614,-

Det betales for 10.mnd (juli og August er betalingsfri) og det er 50 % søskenmoderasjon.

Det betales kr 100,- pr mnd i matpenger 

 

 

 

Kontaktinfo

Synnøve Aakervik
Barnehagestyrer
E-post
Telefon 75 03 71 87

Åpningstider

Mandag til fredag -  7.00 - 16.30