Videregående opplæring

Nærmeste videregående skole for Vevelstads ungdom er Brønnøysund Videregående Skole (BVS).

Elevene kan pendle hver dag med ferje/buss eller bo på hybel.