Vinterskade på eng 2017

Ordningen er opphørt

Vinterskader på eng kan være en årsak til svikt i avling for vekstsesongen. Alle har en plikt til å forebygge avlingssvikt, det betyr at foretakene reparere vinterskadene for eventuelt å kunne få innvilget erstatning ved avlingssvikt.   

Det er dessverre ikke lenger mulig å søke om tilskudd til utbedring av vinterskader, denne ordningen opphørte i 2016.

 

Les mer på Landbruksdirektoratet.
Sist oppdatert den 02.jun.2017


Tips en venn Skriv ut