Rådmannsstab

Ronald Bjøru
Rådmann                                          

     ronald.bjoru@vevelstad.kommune.no     

 

Rune Solli                                            Helen Aasen
Administrasjonssekretær                           Kontormedarbeider

rune.solli@vevelstad.kommune.no     post@vevelstad.kommune.no

Formannskapssekretær Rune Solli Kontormedarbeider Helen Aasen

Rådmannen, Ronald Bjøru, er kommunens øverste administrative leder og har ansvaret for å lede og koordinere kommunens samlede administrative virksomhet.

Rådmannen har rett til å møte og tale i alle politiske utvalg, unntatt kontrollutvalget. Rådmannen har ansvar for at kommunens virksomhet drives innenfor de rammer som kommunestyret bestemmer.

Rådmannen skal sørge for at alle saker som legges frem til politisk behandling er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Til å hjelpe seg har rådmannen foruten lederene for fagavdelingene, også administrasjonssekretæren Rune Solli og kontormedarbeider Helen Aasen.

Ønsker du en samtale med rådmannen så kontakt Rune Solli eller Helen Aasen og gjør en avtale. Fortell gjerne hva saken dreier seg om slik at eventuelle forberedelser kan gjøres.

 

 
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut