Telefonliste

 

Sentraladministrasjon

 

Sentralbordet

 Helen Aasen

75038000

 

Faks

 

75038001

 

Ordfører

Ken-Richard Hansen

75038070

 

Rådmann

Ronald Bjøru

75038010

 

Administrasjossekretær

Rune Solli

75038011

 

Personal- og næringskonsulent

Turid Færøy

75038073

 

Økonomi sjef

Audun L. Olsen

75038015

 

Økonomi konsulent

Janne G. Aasen

75038072

 

Jordbruksjef

Bjørnar Aarstrand

75038061

 

Teknisk sjef

Vakant

75038062

 

Helse og sosialsjef (NAV)

Lena Antonsen

815 81018

 

Bibliotek

Hans Petter Aanes

75038057

 

Vevelstad sentralskole

 

Fax

 

75038063

 

Rektor

Asbjørn Sørfjord

75038020

 

Arbeidsrom/Pauserom

 

75038023

 

Storbjørka barnehage

 

Fax

 

75038019

 

Styrer

Synnøve Aakervik

75038026

 

Avdeling

 

75038028

 

Vevelstad sykehjem

 

Fax

 

75038039

 

Pleie og omsorgsleder

Wenche Johansen

75038031

 

Kontor

Svanhild Fiveltun

75038035

 

Vaktrom

 

75038034

 
 

Vevelstad legekontor

 

Fax

 

75038044

 

Legekontoret

John Lockhart

75038041

 

Legesekretær

Lillian Aarstrand

75038040

 

Helsesøster

Elin Vasseng

75038032

 

Tannlege

Odd Halseth

75037315

 

Andre telefonnummer

 

Brannstasjon

(i Vevelstad)

75038077

 

Brannsjef i Brønnøy og Vevelstad

Geir J. Hansen

75012000

 

 
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut