Etats informasjon

Jordbrukssjef
Bjørnar Aarstrand

bjornar.aarstrand@vevelstad.kommune.no

Jordbrukssjef Bjørnar Aarstrand

Landbrukskontoret

Landbrukskontoret er enmannsbetjent med jordbrukssjef i 100% stilling, Bjørnar Aarstrand. Her behandles saker og planer knyttet opp til kommunens jord og skogbruksnæring. Jordbrukssjefen har også ansvar for behandling av lovsaker etter konsesjon - , jord - , skog – og odelsloven, samt saker som berører viltforvaltning og biologisk mangfold.

Jordbrukssjefen er Vevelstad kommunes kontaktperson knyttet opp til arbeidet med Lomsdal/Visten nasjonalpark.

Landbruksvikaren

Robert Meyer er ansatt som landbruksvikar i 100% stilling i Vevelstad kommune og vil i hovedsak bistå på gårdsbruk hvor det er sykdom, men det er også muligheter i perioder å leie landbruksvikaren til forskjellige andre oppdrag. Satsen for landbruksvikaren er kr 120,- pr time for oppdragsavløsning og kr 140,- pr time for sykdomsavløsning.
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut