Konfliktråd

Om oss

Vi megler på hele Helgeland

Konfliktrådet på Helgeland dekker alle kommuner i Helgeland Politidistrikt.

Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Alstadhaug, Herøy, Dønna, Leirfjord, Nesna, Lurøy, Træna, Rana og Hemnes.
 
Det er et mål for oss at våre tjenester skal være like tilgjengelig for alle som bor i distriktet.
 
Konfliktrådet har administrasjon i Mosjøen med kontor på rådhuset. Det er lokale meglere rundt i kommunene.
 
Komfliktrådets målsetting er tosidig :
  • Å behandle straffesaker oversendt fra politiet
  • Å behandle sivile saker innmeldt av partene selv.

Konfliktrådet behandler saker gjennom megling; dvs. at to parter som har en konflikt får møtes sammen med en nøytral megler som skal tilrettelegge for dialog, og hjelpe til med å finne en løsning. Megleren skal påse at begge parters interesser blir ivaretatt.

I straffesaker er konfliktrådet et altarnativ til tradisjonell straffeforfølging.

NOE FOR DEG?
Lurer du på om konfliktrådet kan hjelpe i en sak, kan du ringe, sende fax eller skrive til oss og gi en beskrivelse av saken. Vi vil da informere deg om saken er egnet for megling og bistå deg videre i prosessen og  eventuelt innhente samtykke fra den andre parten.

Er du i tvil om det er et forhold som bør anmeldes kan konfliktrådet gi deg råd om dette.

KONFLIKTRÅDET PÅ HELGELAND

Besøksadresse : Rådhuset i Mosjøen

Postadresse: Postboks 560,      8651 Mosjøen

Telefon    75 10 11 19        Telefax    75 10 12 01          Mobil    91 51 91 55

E-post: helgeland@konfliktraadet.no

Konfliktrådsleder : Kari Vik
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut