Valg 2005

Resultater for Vevelstad i Nordland

Antall
stemme-
berettigede
Fremmøte-
prosent
Status for innrapporteringen

411

73,5%

100% opptalt

 

Liste Opptalte
stemmer
%-vis
fordeling
Endring
stemmer F-03
%-vis
endring F-03
Endring
stemmer S-01
%-vis
endring S-01
A 90 29,8 +46 +10,8 +38 +13,9
SV 31 10,3 -41 -20,8 -7 -1,4
RV 1 0,3 -1 -0,5 -1 -0,3
SP 85 28,1 +41 +9,2 +29 +11,0
KRF 13 4,3 +6 +1,3 -26 -7,6
V 7 2,3 +6 +1,9 +5 +1,7
H 9 3,0 -3 -2,2 -17 -5,0
FRP 39 12,9 +14 +2,1 +18 +6,5
DEM 0 0,0   0,0   0,0
KSP 2 0,7 +2 +0,7 +2 +0,7
KYST 24 7,9 +1 -2,0 -64 -19,0
MDG 0 0,0   0,0   0,0
NKP 0 0,0   0,0   0,0
PP 1 0,3 -1 -0,5   0,0
SFP 0 0,0   0,0   0,0
Andre 0 0,0   0,0 -2 -0,6
Frammøte 302 73,5 +70 +18,8 -25 +2,5


Forklaring til fargekoder:

Ingen rapporter er mottatt Kun forhåndsstemmer opptalt Et lite antall stemmer gjenstår 100% opptaltSist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut