Termik

 


Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i kommunene Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad

Termik Sør-Helgeland

Termik Sør-Helgeland er en frivillig organisasjon som skal tilby hjelp, omsorg og avlastning for alvorlig syke og deres pårørende i private hjem og på sykehjem i kommunene Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad. Arbeidet baseres på frivillig innsats og skal være et supplement til den offentlige helsetjenesten.

De frivillige viser sin medmenneskelighet ved å ta seg tid til "å være tilstede" og tilbudet er en bonus til kommunene og deres befolkning.

Vi starter høsten 2008 kurs for frivillige som er interessert i å bruke av sin tid til slikt arbeid.

Som mange vet og har opplevd, er det en stor påkjenning å være pårørende i en familie der en er alvorlig syk. Mange i dag har et for lite nettverk, og pårørende har få til å avlaste seg i en slitsom hverdag.

De frivillige kan blant annet hjelpe ved å sitte ved sykesengen til alvorlig syke eller døende, være "sykevakt" for demente eller ledsage eldre/syke til lege, sykehus etc.

De frivillige og daglig leder er underlagt taushetsplikt.

Termik

På samme måte som fuglene hviler seg på termiske luftstrømmer, kan både pasient og pårørende hvile seg når de får avlastning og omsorg fra en frivillig.

Pr. august 2008 er det Termik i 11-12 kommuner i Nordland. Modum, Askim og Hallingdal har også Termik og i tillegg finnes det termik-tilbud flere andre steder i landet.

Termik Sør-Helgeland er et interkommunalt samarbeid som startet opp i mai 2008

TERMIK Sør-Helgeland

Storgata 19

2.etg

Postboks 517

8901 Brønnøysund

 

Tlf. 75 01 23 86 / 941 39 443

Faks. 75 01 23 81

 

termik.sor@online.no

org.nr. 992 672 420

 

betyr terminal omsorg i kommunen, men det betyr også varm omsorg.
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut