Komiteer og utvalg

Leder oversikt:

Komité

Leder

Parti

E-Post

Kommune-
styret

Ken-Richard Hansen

Samarbeids-
liste

ken.richard.hansen@vevelstad.kommune.no

Formann-
skapet
Ken-Richard Hansen Samarbeids-liste ken.richard.hansen@vevelstad.kommune.no
Nærings-
styret
Ken-Richard Hansen Samarbeids-liste ken.richard.hansen@vevelstad.kommune.no
Planutvalget Ken-Richard Hansen Samarbeids-liste ken.richard.hansen@vevelstad.kommune.no

Administra-sjonsutvalget

Ken-Richard Hansen

Samarbeids-liste ken.richard.hansen@vevelstad.kommune.no

Forhandlings-
utvalget

Ken-Richard Hansen

Samarbeids-liste ken.richard.hansen@vevelstad.kommune.no

Komite for kultur og fritid

Bjørnar Aarstrand  bjornar.aarstrand@vevelstad.kommune.no

Komite for
Helse, sosial
og omsorg

Johan M. Vevelstad  
Eldrerådet Lilli Karlsen    

Kommunestyret:

Representanter:

                                                      Vararepresentanter:

Samarbeidsliste:

Ken-Richard Hansen                                                   Alf Johan Martinsen

Kari Anne B Andreassen                                              Lasse Olsen

Unn Helen A Nergård                                                   Johan Rune Larsen

Emil Vevelstad                                                            Aud Mari Jensen

Sigrun Aasen                                                               Sølvi Rigmor Solsem

                                                                                      Hanne Trosterud

                                                                                      Snorre Logan

Kommunelista:

Kaia M Aarstrand                                                       Rune Ingebrigtsen

John Arne Nilsen                                                       Greta H Karlsen

Janne B Mikalsen                                                      Hans Petter Aanes

Siw-Kristin Grønbech                                               Einar Magne Nilsen Ansnes

                                                                                     Sigfred Grønbech

                                                                                     Terje Arentz

Det norske Arbeiderparti:

Harald Axelsen                                                        Skjalg Kristensen

Jan Edgar Kristiansen                                              Anita Madsen

Ivar E Vevelstad                                                      Bjørg H Lund

Synnøve Aakervik                                                    Lilli Stokka Karlsen

                                                                                    Raymond Sandstad Hansen

                                                                                    Geir R Bråthen

Formannskapet:

Representanter:                                                  Vararepresentanter:

Samarbeidsliste:

Ken-Richard Hansen                                          Kari Anne B. Andreassen

                                                                              Emil Vevelstad

                                                                              Sigrun Aasen

Kommunelista:

Kaia M. Aarstrand                                              John Arne Nilsen

Janne B. Mikalsen                                             Siw-Kristin Grønbech

Det norske Arbeiderparti:

Harald Axelsen                                               Jan E. Kristiansen

Synnøve Aakervik                                          Ivar E. Vevelstad

Næringsstyret:

Samme som formannskapet

Fast Utvalg for plansaker:

Samme som formannskapet

Barnas representant i planutvalget: Siw-Kristin Grønbech

Komité for teknisk, plan, miljø og naturforvaltning:

Samme som formannskapet

Komité for oppvekst og utdanning:

Faste medlemmer:                                     Varamedlemmer:

John Arne Nilssen (leder)                          Siw-Kristin Grønbech

Hilde Andrine Kristensen (nestleder)      Raymond Hansen

Kari Anne B. Andreassen                           Kaia M. Opdahl

Emil Vevelstad                                            Ivar Vevelstad

Stein Hjalmar Hansen                              Svein Klausmark

Komitè for helse, sosial og omsorg:

Fastemedlemmer:                                 Varamedlemmer:

Johan M. Vevelstad (leder)                   Sølvi Solsem

Janne B. Mikalsen (nestleder)              Synnøve Sund

Bjørg Lund                                                Harald Axelsen

Aud-Mari Jenssen                                   Johan Rune Larsen

Ivar Vevelstad                                        Rune Ingebrigtsen

 

Komitè for kultur og fritid:

Faste medlemmer:                                        Varamedlemmer:

På valg i september                                      Synnøve Aakervik

Margith Bønå (nestleder)                             Lasse Olsen

Bjørnar Aarstrand                                         Sigrun Aasen

Greta H. Karlsen                                            Ketil Venås

Alf Johan Martinsen                                      John Ruhne Nilsen

 

Viltnemnd:

Representanter:

John Arne Nilssen (Leder)                             Åse Lohne Kristiansen

Ketil Venås (Nestleder)                                  Johan Rune Larsen

Sigrun Aasen                                                    Odd Bønå

Sturla Grønbech                                               Aud-Mari Jenssen

Ingunn Sørensen

Administrasjonsutvalg:

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og varamedlemmer.

Fagforbundet har to plasser. De gir fra seg en til Sykepleierforbundet og til Utdanningsforbundet når det er saker som angår deres medlemmer.


Administrasjonsutvalg for undervisning:

Samme som Administrasjonsutvalget.

Fagforbundet har to plasser. De gir fra seg en til Utdanningsforbundet når det saker som angår deres medlemmer.


Arbeidsmiljøutvalget:

Representanter

Rådmann Ronald Bjøru                                      Sigrun Aasen

Ken-Richard Hansen                                          Sigfred Grønbech

Janne B. Mikalsen

Personalkonsulent

Rådmannen eller seksjonssjef

Valgt person fra fagforeningene, gjerne den som er med på et eventuelt intervju.

Forhandlingsutvalg:

Administrativt

Kontrollutvalget:

Representanter:

Unn Helen Andreassen Nergård (leder)    Kyrre Grønbech

Sigrid Andersen                                              Reidun Enoksen

Lars Kristian Jenssen                                     Ketil Sjøli

 

Råd for eldre og funksjonshemmede:

 

Medlemmer:                                    Personlige varamadlemmer        

Lilli Karlsen (leder)                         Sigrid Andersen

Edmund Klausmark                        Magne Fiveltun

Reidun Vevelstad                            Isa Herringbotn

Terje Arentz                                    Synnøve Sund

Sigrid Vevelstad (nestleder)         Siw-Kristin Grønbech

Tone B. Andreassen                       Aud Ansnes

Aud- Mari Jenssen                          Bjørg Lund


Valgstyre:

Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Leder: Ordfører

Nestleder: Varaordfører

 

Valg av stemmestyrer:

Delegeres til valgstyret

 

Valgkomite:

Medlemmer:

Emil Vevelstad                                    Kari Anne B. Andreassen

John Arne Nilssen                                Janne B. Mikalsen

Harald Axelsen                                   Jan E. Kristiansen

 

Overformynderiet:

Medlemmer:                                               Varamedlemmer:

Siw-kristin Grønbech (leder)                    Åse Lohne Kristiansen
Jørgen Enoksen                                          Ellbjørg Nergård


Skatteutvalg

Harald Axelsen (leder)                                Viktor Sund

Lillian Aarstrand (nestleder)                      Ove Almås

Aud-Mari Jenssen

Heimevernsnemnd:

Jøran Johansen                                     Vegard Pedersen

Ingunn Sørensen                                   Ellbjørg Pedersen


Forliksråd: 01.05.08 – 01.05.12

Representanter:

Kyrre O. Grønbech (leder)                          Haldis Ekroll

Aud-Mari Jenssen                                         Lillian Aarstrand

Janne B. Mikalsen                                         Ivar Vevelstad

 

Kommunens representant i barnehagens samarbeidsutvalg:

Representant:

Kari Anne B. Andreassen                            Ken-Richard Hansen

Kommunestyrets representant i menighetsrådet:

Representanter:                        

Ken-Richard Hansen                         Janne B. Mikalsen

Kommunestyrets representant i Kommunenes Sentralforbunds organ:

Ordfører m/varaordfører som vararepresentant

Kommunestyrets representant i Helgeland Sparebanks hovedforstanderskap:

Medlem:

Kommunestyrets representant i rådet for HelgelandsKraft:

Ken-Richard Hansen                                      Vara: Kaia M. Aarstrand

Kommunestyrets representant i styret for Torghatten reiseliv:

Kommunestyrets representant i styret for Sør-Helgeland kommunerevisjon:

Representanter:

Unn Helen Nergård


Kommunestyrets representant i styret for Vevelstad Historielag:

Representanter:

Kjell Martinsen                                        Johan Rune Larsen

Lillian Aarstrand                                      Sigrun Aasen

Kommunestyrets representant i SHMIL`s representantskap:

Medlem:

Emil Vevelstad                                Ken-Richard Hansen

                                                            Anita madsen


Kommunestyrets representant i skolenes samarbeidsutvalg:

Representant:                                             Vararepresentanter:

Unn Helen A. Nergård                               Jan Kristiansen

Kommunens representant i Havnestyret:

På valg

Kommunens representant ved generalforsamlinger/årsmøter i selskap hvor kommunen har aksjer/andeler:

Leder: Ordfører

Vara: Varaordfører

 

Den norske kreftforening - kontaktperson:

Sigrid Andersen

Meddommere til herredsretten:

John Arne Nilssen

Anita Madsen

Ole Arnold Bønå

Ketil Venås

Tone B. Andreassen

Åse Lohne Kristiansen

Meddommere ved lagmannsretten:

Hilde Elise Pedersen

Johan Rune Larsen

Fylkets skjønnsmannsutvalg: (forslag)

Hanne Pettersen

Kyrre O. Grønbech

Alf Egil Andreassen

Jordskiftemeddommere:

Sigrid Vevelstad

Bernt Andreassen

Odd Bønå

Kjell Martinsen

Øystein Arnesen

Jørgen Enoksen

Åse Lohne Kristiansen

Svein Aarstrand

Svein Klausmark

Kyrre O. Grønbech

Janne G. Aasen

Kaia M. Opdahl

Nancy Lind

Torill Vevelstad

Harald Nilssen

Gro Kristensen


Kommunens reprensentant til Interkommunalt arkiv Nordland (IKAN)

Representant                               Varamedlem:

Helen Aasen                                  Rune SolliSist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut