Etats informasjon

 

Styrer                                                    Pedagogisk leder
Synnøve Aakervik                                     Siw-Kristin Grønbech

Synnove.Aakervik@vevelstad.kommune.no

Styrer Synnøve Aakervik


Telefon: kontor 75 03 80 26, avd. 75 03 80 27 og 75 03 80 28
Telefaks: 75 03 80 19

Kort om barnehagen:

Vi har nå pedagogisk bemanning for inntil 27 plasser, antall plasser varierer fra år til år.

Deltidsplasser tilbys etter behov. Barnehagen har også SFO plasser.

Barnehagen ligger i sentrum, i gangavstand har vi blant annet skole, basseng, gymsal, rådhus/allbrukshus med folkebibliotek, skog og fjære.

Satsningsområder:

Priser:

Det betales for 11 mnd. per år. Prisene inkludere alle måltider.

SFO;

Søskenmoderasjon

:
Det gis 50 % moderasjon, men ikke i kombinasjon barnehage/SFO.

Fra kr. 350,- til 1100,- per mnd. Det betales for 10 mnd. per år.
Barnehage:
Halv plass; kr. 1250,- per mnd.
Hel plass; kr. 2500,- per mnd.
Språk og kommunikasjon, og sosial kompetanse.
Åpningstid: 07.00-16.30
Barnehagen er kommunal, den er bygget som en to avdelings barnehage for barn fra 0–6 år. Kommunestyret har vedtatt at alle som søker skal få plass.


Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut