Etats informasjon

Teknisk sjef
VAKANT

post@vevelstad.kommune.no

Vi yter tjenester innenfor vann, avløp, kommunale veier, Nordvika havn, brann, feiing, drift og vedlikehold av kommunale bygg, ansvar for byggesaksbehandling og planbehandling (Plan og bygningsloven), Forurensingsloven, kart og oppmålingstjeneste. Avdelingen har ansvar for gjennomføring av kommunale investeringsprosjekter/nybygging.

Bemanning: Drift/vedlikehold/ brann/feiing /oppsyn: 2,6 stillinger.

Forvaltning/oppmåling/ledelse: 1 stilling.

Skjema


 
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut