Etats informasjon

Pedagogisk konsulent
Aud Ansnes

aud.ansnes@vevelstad.kommune.no

Rektor
Asbjørn Sørfjord

vevelstad.sentralskole@vevelstad.kommune.no

Rektor Asbjørn Sørfjord


Virksomhetsplan for skoleverket i Vevelstad 2004-2007 vedtatt i kommunestyret 2004.

 

Mål:

 

Elevene skal oppnå:
- Gode kunnskaper
- Gode holdninger
- Gode arbeidsmåter

Satsingsområde for skolene :

- Fysisk aktivitet
- Godt arbeidsmiljø

Skolene i Vevelstad er med i det interkommunale samarbeidet innenfor kulturskolen .

Band i skolen 5-8 klasse. Kunstskole. Rkk-prosjektet "Lystleseren".

1-4 klasse har uteskole en dag i uken.

Skolen har svømmebasseng og det er satt opp en "ballbinge" i nærheten av skolen som elevene kan bruke i skoletiden.

Elevene i 7 og 8 klasse drar annen hvert år inn til Bønå på leirskole.

Vevelstad sentralskole ble renovert for noen år siden, og i år vil utearealet til skolen forbedres/fornyes.

Ansatte på skolen: Ca. 8 hele undervisningsstillinger.
Antall elever på skolen: 59
1-10 skole med 59 elever.

Visthus oppvekstsenter
8870 Visthus

Tlf: 75037745

Rektor: Asbjørn Sørfjord

Ansatte på skolen: Ca. 1 undervisningsstilling.
1-7 skole med 3 elever.
Rådgiver: Aud Ansnes

Felles for skolene i Vevelstad.

 

Virksomhetsplan for skoleverket i Vevelstad 2007-2010 vedtatt i kommunestyret 2007.

 

Mål:

 

Elevene skal oppnå:
- Gode kunnskaper
- Gode holdninger
- Gode arbeidsmåter

Satsingsområde for skolene :

- Fysisk aktivitet
- Godt arbeidsmiljø

Skolene er med i det interkommunale samarbeidet innenfor kulturskolen .

Band i skolen 5-8 klasse.

1.- 4. klasse har uteskole en dag i uken.

Skolen har svømmebasseng og det er satt opp en "ballbinge" i nærheten av skolen som elevene kan bruke i skoletiden. Det arbeides med felles lekeplass for skole og barnehage.

Elevene i 7. og 8. klasse drar annen hvert år inn til Bønå på leirskole.

Vevelstad sentralskole ble renovert for noen år siden, og i år vil utearealet til skolen forbedres/fornyes.

 

Ansatte på skolen: Ca. 8 hele undervisningsstillinger.
Antall elever på skolen: 59
1-10 skole med 59 elever.

Visthus oppvekstsenter
8870 Visthus

Tlf: 75037745

Rektor: Asbjørn Sørfjord

Ansatte på skolen: Ca. 1 undervisningsstilling.
1-7 skole med 3 elever.

 
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut