Telefonliste

Postadresse: Vevelstad kommune, Rådhuset 8976 VEVELSTAD

 

Sentraladministrasjon

Sentralbordet

75038000

 

Faks

75038001

 

Ordfører

75038070

 

Rådmann

75038010

 

Administrasjonssekretær

75038011

 

Personal- og næringskonsulent

75038073

 

Økonomisjef

75038015

 

Økonomikonsulent

75038072

 

Leder plan- og ressurs 

75038061

 

Saksbehandler plan- og ressurs

75038062

 

Helse og sosialsjef (NAV)

815 81018

 

Bibliotek

75038057

 

Vevelstad sentralskole

Fax

75038063

 

Rektor

75038020

 

Arbeidsrom/Pauserom

75038023

 

Storbjørka barnehage

Fax

75038019

 

Styrer

75038026

 

Avdeling

75038028

 

Vevelstad sykehjem

Fax

75038039

 

Pleie og omsorgsleder

75038031

 

Kontor

75038035

 
Vaktrom
Psykriatisk medarbeider
75038034
75038036
 
 917 95 844

Vevelstad legekontor

Fax

75038044

 

Legekontoret

75038041

 

Legesekretær

75038040

 

Helsesøster

75038032

 

Tannlege

75037315

 

Andre telefonnummer

Brannstasjon

75038077

 

Brannsjef

75012000

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut