E-post liste

 

 Postadresse: Vevelstad kommune, Rådhuset 8976 VEVELSTAD

 

Ordfører ken.richard.hansen@vevelstad.kommune.no
Rådmann ronald.bjoru@vevelstad.kommune.no
Administrasjons-sekretær rune.solli@vevelstad.kommune.no
Sentralbord

post@vevelstad.kommune.no

Personal- og næringskonsulent

turid.faroy@vevelstad.kommune.no

Økonomisjef audun.olsen@vevelstad.kommune.no
Økonomikonsulent janne.aasen@vevelstad.kommune.no
Helse og sosialleder lena.antonsen@vevelstad.kommune.no
Leder plan- og ressurs

bjornar.aarstrand@vevelstad.kommune.no

Saksbehandler plan- og ressurs

beate.andorsen@vevelstad.kommune.no

Vevelstad sentralskole

vevelstad.sentralskole@vevelstad.kommune.no

Pedagogisk konsulent

ketil.venas@vevelstad.kommune.no

Rektor

asbjorn.sorfjord@vevelstad.kommune.no

Barnehagestyrer

synnove.aakervik@vevelstad.kommune.no

Vevelstad folkebliotek

vevelstad.folkebibliotek@vevelstad.kommune.no

Pleie og omsorgssjef

wenche.johansen@vevelstad.kommune.no

Vevelstad sykehjem

vevelstad.sykehjem@vevelstad.kommune.no

 

 
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut