Lag og foreninger

Navn

Kontaktperson

Åsens venner/Vevelstad UL
8976 Vevelstad

Ivar Vevelstad


Barneforeningen "DUA"
8976 Vevelstad

Ester Andreassen

   

 

 

Vevelstad ungdomsklubb
8976 Vevelstad

 

 

 

Vevelstad Sangkor
8976 Vevelstad

Solveig Porsvik

 

 

Vevelstad IL
8976 Vevelstad

Trude Nergård

 

 

Vevelstad hagelag
8976 Vevelstad

Ellbjørg Nergård

 

 

Vevelstad pensjonistforening
8976 Vevelstad

Irene Murbreck

 

 

Vevelstad helselag
8976 Vevelstad

Reidun Vevelstad

 

 

Hamnøya UL
8976 Vevelstad

Knut Klausmark

 

UL Fremskritt, Visthus
8870 Visthus

Lone Arnesen

 

 

 

 

 

 

IL Visto
8870 Visthus

Bjørnar Aarstrand

 

 

 

 

 

 

Stokka/Visthus fritidsklubb
8870 Visthus

Lone Arnesen

 

 

 

 

 

 

Høyholm grendehus
8976 Vevelstad

Trond Pedersen

 

 

 

 

 

 

Åsmyra leke/parklag
8976 Vevelstad

Ann-Kristin Johansen

 

 

 

 

 

 

Visthus/Stokka sanitetsforening
8870 Visthus

Sigrid Andersen

 

 

 

 

 

 

Vistenfjord hagelag
8870 Visthus

Søssa Tyssnes

 

 

 

 

 

 

Vevelstad musikk-korps
8976 Vevelstad

Margith Bønå

 

 

 

 

 

 

Grendeutvalget for Vistenfjord
8870 Visthus

Kaia Aarstrand

 

 

 

 

 

 

Stokka grendelag
8870 Visthus

Lilli Karlsen

 

 

 

 

 

 

Visten skytterlag
8870 Visthus

Odd Bønå

 

 

 

 

 

 

Vevelstad folkeakademi
8870 Visthus

Lillian Aarstrand

 

 

 

 

 

 

Hamnøya fritidsklubb
8976 Vevelstad

Inger Robertsen

 

 

 

 

 

 

Drue MC
8976 Vevelstad

Ivar Vevelstad

 

 

 

 

 

 

Vevelstad husflidslag
8976 Vevelstad

Turid Færøy

 

 

 

 

 

 

Vevelstad produsentlag
8976 Vevelstad

Gro Kristensen

 

 

 

 

 

 

Vevelstad bondelag
8976 Vevelstad

Bernt Andreassen

 

 

 

 

 

 

Vevelstad sauavlslag
8976 Vevelstad

Johan Nergård

 

 

 

 

 

 

Vevelstad båtlag
8976 Vevelstad

Lars Jensen

 

 

 

 

 

 

Vevelstad fiskarlag
8976 Vevelstad

Bjarne Hansen

 

 

 

 

 

 

Hamnøya grendeutvalg
8976 Vevelstad

Unn H. Nergård

 

 

       

Vevelstad Amatørteaterlag

OPUS
8976 Vevelstad

Ingjerd Arnes

   
       

Helgeland Museum
8976 Vevelstad

Anna Erhart

   

Kilvågen Vel

Kilvågen
8870 VISTHUS

Ingunn Sørensen

   
       
Indre Visten velforening

8870 VISTHUS

Ole Arnold Bønå


 

 

 

 

 
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut