Valg 2009Resultater for Vevelstad i Nordland

Antall
stemme-
berettigede

Antall fremmøtte

Fremmøte-
prosent

Antall blanke stemmer

Antall forkastede stemmesedler

Status for innrapporteringen

404

300

74,3%

3

0

100% opptalt

Siste registrering: 22.09.2009 13:20:21

Forklaring til listeforkortelser Forklaring til tabellen

Liste

Opptalte
stemmer

%-vis
fordeling

Endring
stemmer F-07

%-vis
endring F-07

Endring
stemmer S-05

%-vis
endring S-05

A

113

38,0

+21

-0,3

+23

+8,2

SV

21

7,1

+3

-0,4

-10

-3,2

R

8

2,7

-0,6

+7

+2,4

SP

77

25,9

+5

-4,1

-8

-2,2

KRF

9

3,0

+2

+0,1

-4

-1,3

V

2

0,7

-4

-1,8

-5

-1,6

H

17

5,7

+9

+2,4

+8

+2,7

FRP

45

15,2

+25

+6,8

+6

+2,2

DEM

0

0,0

-0,8

0,0

KSP

1

0,3

+1

+0,3

-1

-0,3

KYST

2

0,7

-3

-1,4

-22

-7,3

MDG

1

0,3

+1

+0,3

+1

+0,3

NKP

0

0,0

0,0

0,0

SFP

0

0,0

-0,4

0,0

TPF

1

0,3

+1

+0,3

+1

+0,3

Andre

0

0,0

-4

-0,4

-1

-0,3

Total

297

74,3

+57

+14,1

-5

0,0

Forklaring til fargekoder:

Ingen rapporter er mottatt

Kun forhåndsstemmer opptalt

Et lite antall stemmer gjenstår

100% opptalt
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut