Helikopterbefaring av kraftlinjenettet 2023

Oppstart: uke 7, 13. februar

Slutt: uke 15, 14. april

Årlig pålagt befaring av linjenettet. Noe av befaringen foregår som lav flyvning med helikopter langs linjene for å kunne oppdage avvik og ta bilder av disse. I 2023 skal det befares med helikopter over store deler av Helgeland. Befaringen vil vare fra uke 7 - 15, avhengig av værforholdene.

Under befaringen er det en rekke faktorer vi prøver å ta hensyn til. Herunder dyreoppdrett (rev, hest, mink etc.), reindrift, kirke, sykehus, sykehjem og andre vi vet kan bli forstyrret av helikopter. Det kan dog dukke opp ting vi ikke har oversikt over.