Høring - ny lokalitet ved Lauknes for produksjon av settefisk

Frist for innspill - 25.juni 2024

Se link for mer informasjon:

Vevelstad kommune